Wasza lokalizacja : Księgowość

Księgowość

Czy chciałbyś przyśpieszyć rozwój swojej działalności?

Powierz nam zarządzanie Twoją firmą i skoncentruj się w pełni na rozwoju jej działalności.
Zakres usług wykonywanych przez EUREX jest szeroki :

Księgowość

W zależności od Twoich potrzeb EUREX poprowadzi Twoje księgi lub zajmie się nadzorem Twojej księgowości. Poza wypełnianiem obowiązków ustawowych nasz zespół udzieli Ci przydatnych informacji umożliwiających lepsze zarządzanie spółką: odnajdywanie źródeł oszczędności i przewidywanie zagrożeń.

Przegląd ksiąg

Jako jednostka zajmująca się przeglądem ksiąg, EUREX sprawdza i weryfikuje prawidłowość prowadzonych ksiąg Twojej spółki bez względu na jej formę prawną. Po przeprowadzonej kontroli ksiąg może zostać przygotowany raport z przeprowadzonego przeglądu. Zgodnie z polskim ustawodawstwem przeglądy mogą być pełne lub ograniczone w zależności od wielkości Twojej firmy i innych warunków.


Zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu i przedstawienia nam Twoich oczekiwań.

Zwiększ wydajność w Twojej firmie poprawiając jej zarządzanie


Nasza biegłość w dziedzinie księgowości, zarządzaniu oraz wskazywaniu nowych rozwiązań daje nam możliwość skutecznego doradztwa pozwalającego usprawnić kierowanie Twoją działalnością. Na podstawie danych księgowych dokonujemy spersonalizowanej analizy Twojej firmy, jej otoczenia, procesów i przepływów finansowych.


W ten sposób, w zależności od potrzeb, badane są liczne parametry, które prowadzą do przygotowania zróżnicowanych narzędzi :

  • synteza głównych danych o firmie;
  • analiza jej rentowności na bazie obiektywnych kryteriów;
  • wymiana informacji z Twoją dyrekcją finansową w zakresie wyboru strategii i ich wpływu na działalność;
  • przygotowanie budżetu i Business planu;
  • wdrożenie spersonalizowanej, według Twoich potrzeb, tabeli do raportowania;
  • miesięczna analiza wszelkich pozycji wymagających szczególnej uwagi, zarówno na poziomie finansowym, jak i w oparciu o wskaźniki;
  • zalecenia od naszego zespołu odnoszące się do stanu Twojego przedsiębiorstwa i rozwiązania ułatwiające zarządzanie.

Analizy te dają Ci pełny obraz Twojej firmy w celu skrócenia procesu decyzyjnego a także wzrostu produktywności.


Usługa proponowana jest w 3 językach (francuski, polski i angielski) i jest ona kierowana do dyrekcji finansowych i kontrolerów finansowych. Na uwagę zasługuje fakt, że wybór narzędzi i metodologii działań uzgadniany jest z klientem.


Referencje