Wasza lokalizacja : Kadry i Płace

Kadry i Płace

Zachęcamy Państwa do powierzenia nam obsługi spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników, sporządzaniem deklaracji oraz doradztwa w zakresie kodeksu pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Nasze usługi dzielą się na dwie płaszczyzny odpowiadające polskim wymogom prawnym i organizacyjnym w zakresie kadr i płac. Obejmują one następujące obszary działań :

  • Prowadzenie kadr :
• Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, ewentualnych zmian w trakcie umowy jak i z
  zakończeniem współpracy.
• Przygotowanie umów cywilno prawnych (umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło).
• Tworzenie i aktualizowanie akt osobowych pracowników.
• Nadzór i organizacja profilaktycznych wizyt lekarskich medycyny pracy, badań okresowych oraz kontrolnych.
• Prowadzenie ewidencji czasu pracy (nadgodziny, urlopy, zwolnienia chorobowe).
• Zgłoszenie nowozatrudnionego pracownika do ZUS (ZUA) i wyrejestrowanie po zakończeniu umowy (ZWUA).
• Przygotowanie dokumentów w celu uzyskania zasiłków, świadczeń socjalnych itd.
• Przygotowanie świadectw pracy oraz oświadczeń o dochodach uzyskanych przez pracownika.

  • Przygotowanie wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji :

• Sporządzanie pasków wynagrodzeń oraz list płac.
• Sporządzanie deklaracji ZUS i raportów RMUA dla pracowników.
• Przygotowanie deklaracji podatkowych (PIT) z tytułu podatku dochodowego.
• Sporządzanie deklaracji PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
• Reprezentowanie klienta przed polskimi organami administracyjnymi.
• Realizacja istniejących wewnętrznych regulacji prawnych oraz regulaminu wynagradzania.
• Pomoc w przypadku grupowego zwolnienia pracowników.
• Doradztwo związane z uzyskaniem formularza A1 (dawniej E-101).


    Proponujemy Państwu kompleksową usługę prowadzenia kadr oraz zarządzania aktami osobowymi pracowników zatrudnionych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Referencje