Wasza lokalizacja : Reporting

Reporting

Zamień suche dane o Twojej firmie w informacje przydatne w podnoszeniu jej wydajności


Nasz doświadczony zespół przeprowadzi Cię przez konsolidację Twoich danych finansowych i dzięki licznym analizom podniesie ich znaczenie.

Otrzymywanie danych o Twojej firmie może się odbywać na różne sposoby w zależności od potrzeb :

  • Bez względu na to, czy księgi prowadzone są przez EUREX, czy przez klienta;
  • Bez względu na środowisko informatyczne i program księgowy wykorzystywany lokalnie;
  • Z wykorzystaniem właściwie dobranych nośników, przez stronę internetową, poprzez e-mail, lub przekazanie do
    dyspozycji na serwerze FTP przeznaczonym do wymiany danych.

Nasze cele :

  • Polepszenie jakości Twoich danych :
    • Umożliwienie wszystkim użytkownikom Twojej firmy do uzyskiwania danych w jasnym i czytelnym formacie celem
      podejmowania szybkich i skutecznych decyzji;
    • Zabezpieczenie Twoich raportów dzięki wydajności naszego narzędzia służącego do zarządzania procesami.

  • Optymalizacja dostępności Twoich raportów :
    • Dostęp do Twoich danych z możliwością ich pobierania z prywatnego serwera FTP;
    • Zmiana parametrów generowania danych (okres, typ konta, aspekt podatkowy, operacja wewnątrz grupy, centrum
      kosztowe, itd.);
    • Import i eksport danych z programu księgowego celem ich przekonwertowania do wcześniej ustalonego formatu.

  • Oszczędność czasu i energii podczas analizy Twoich danych :
    • Wykorzystanie naszych, odpowiednich do potrzeb, rozwiązań celem podejmowania właściwych i słusznych decyzji;
    • Natychmiastowy wgląd w istotne informacje.

  • Zarządzanie wydajnością Twojej firmy (raport, analiza, planowanie) :
    • Znajdowanie w krótkim czasie danych na temat firmy;
    • Budżetowanie, generowanie raportów, analiza i nadzór działalności;
    • Przewidywanie Twoich przyszłych projektów i potrzeb.


 

Referencje